بورس انرژی
بورس کالا
آتی سکه
سهام کاو امین
امین تکنیکالیست

اعتبارات

اعتبار در معاملات سهام، یکی از نیازهای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه به شمار می‌آید و جزو خدماتی است که کارگزاری امین سهم می توانند تحت شرایطی به مشتریان خود اختصاص دهند. خریدهای اعتباری سهام که به منظور کمک به مشتریان در نظر گرفته شده است، در حقیقت روشی است که در آن کارگزاری طی یک قرارداد دو جانبه برای مدت مشخصی منابع مالی مورد نیاز مشتریان خود را برای خرید اوراق بهادار تامین می‌کند. شرایط خرید اعتباری در کارگزاری امین سهم بربه پیوست قابل مشاهده می باشد.

اطلاعات بیشتر...

شرایط اعتبار مشتریان حقیقی و نحوه محاسبه نرخ بهره

شرکت کارگزاری امین سهم با توجه به سیاست‌های حمایتی خود از مشتریان این کارگزاری، موارد زیر را به اطلاع مشتریان می رساند.

این شرکت مشتریان خود را بر اساس نمودار زیر به دو گروه تقسیم بندی می نماید:

گروه B
مشتریان بر خط مشتریانی می باشند که میزان گردش آنها در سال از سقف تعیین شده بیشتر می باشد. این مشتریان می توانند از بسته اعتباری که در جداول ذیل آمده استفاده نمایند و همچنین برای هر 200 میلیون ریال گردش در ماه 1 امتیاز کسب نمایند.
مشتریان تلفنی و حضوری مشتریانی می باشند که میزان گردش آنها در سال از سقف تعیین شده بیشتر می باشد. این مشتریان می توانند از بسته اعتباری که در جداول ذیل آمده استفاده نمایند.
گروه C
مشتریان بر خط مشتریانی می باشند که میزان گردش آنها در سال از سقف تعیین شده کمتر می باشد. این مشتریان برای هر 200 میلیون ریال گردش در ماه 1 امتیاز کسب خواهند نمود.
مشتریان تلفنی و حضوری مشتریانی می باشند که میزان گردش آنها در سال از سقف تعیین شده کمتر می باشد. این مشتریان از هیچگونه بسته حمایتی و یا اعتباری برخوردار نمی باشند. در صورت تغییر روش معاملاتی خود به معاملات بر خط و همان میزان گردش سیاست های مشتریان بر خط گروه C اعمال خواهد شد.

پاداش امتیازات: در پایان هر فصل به ازای هر 10 امتیاز کسب شده توسط مشتری ، مبلغ 1,000,000 ریال جایزه نقدی به مشتری پرداخت می گردد. و در پایان سال افرادی که بیش از 100 امتیاز در یکسال بدست آورده اند در قرعه کشی شرکت کارگزاری امین سهم شرکت داده خواهند شد.

نحوه محاسبه اعتبار برای مشتریان حقیقی
دارایی سرمایه گذار (ریال) ارزش دارایی اعتباری سقف اعتبار
X X-Y 60% * ارزش دارایی اعتباری
1,100,000,000 1000,000,000 600,000,000

X: کل دارایی سرمایه گذار نزد کارگزاری

Y: ارزش اوراقی که در بازار اول و دوم بورس و بازار اول فرابورس معامله نمی شود.

ارزش دارایی اعتباری: طبق مصوبه دستور العمل خربد اعتباری سازمان بورس اوراق بهادار ارزش دارایی اعتباری، ارزش اوراق قابل معامله در بازار اول و دوم بورس و بازار اول فرابورس می باشد.

*لازم به ذکر است در جدول بالا نحوه محاسبه سقف اعتبار قابل تخصیص به مشتری اعلام شده و اعطای اعتبار به مشتری، با صلاح دید کارگزاری انجام می‌شود ولی از سقف اعلام شده در بالا نمی تواند فرا تر رود.

هزینه مالی برای مشتریان بر اساس جدول زیر و در پایان هر ماه اعمال خواهد شد.

تعداد گردش نرخ بهره
1 21%
2 21%
3 21%
4 20%
5 19%
6 18%
7 15%
8 13%
9 10%
10 10%
11 6%
12 0%

*در جدول فوق منظور از تعداد گردش، جمع مبلغ خرید و فروش های مشتری در طول یک ماه تقسیم بر مبلغ اعتبار دریافتی مشتری می باشد.

* لازم به ذکر است جمع مبلغ خرید و فروش های مشتری شامل خرید و فروش اوراق با درآمد ثابت نمی باشد.

برای مثال مشتری که ارزش دارایی اعتباریش مبلغ 1,000,000,000 ریال است و به صلاحدید کارگزاری از مبلغ 200,000,000 ریال اعتبار استفاده کرده است چنانچه در ماه یکبار مبلغ اصل پول خود 1,000,000,000 ریال و مبلغ اعتبار دریافتی 200,000,000 ریال را خرید انجام دهد معادل 6 بار گردش حساب شده و نرخ بهره دریافتی بر روی 200,000,000 ریال اعتبار دریافتی معادل با 18% خواهد بود و چنانچه مشتری در ماه یکبار مبلغ اصل پول خود 1,000,000,000 ریال و مبلغ اعتبار دریافتی 200,000,000 ریال را یک بار خرید و یکبار فروش انجام دهد معادل 12 بار گردش محسوب شده و نرخ بهره دریافتی بر روی 200,000,000 ریال اعتبار دریافتی معادل 0% خواهد بود. (از این رو منظور از تعداد گردش در جدول فوق معادل است با مبلغ جمع خرید و فروش یک ماهه مشتری به جز معاملات اوراق با درآمد ثابت بر میزان اعتبار دریافتی مشتری)