جعبه گفتگو

1 - شما می توانید در این بخش سؤالات خود را در مورد سهام و بازار مطرح نمایید . مطالب شما فوراً به کارگزاری امین سهم ارسال میگردد .

2 - کارگزاری حق خود میداند سؤال یا نظریه شما را در جعبه گفتگو ظاهر نماید یا نه .

3 - شما می توانید اسم خود را در صورت دلخواه با یک نام مستعار انتخاب نمایید .

4 - مطالب و سؤال شما با همان اسمی که داده اید ظاهر میشود .

5 - به سؤال و پیام شما یا کارگزاری و یا دیگران میتوانند جواب دهند .

6 - خواهشمند است از مطالب طولانی خودداری گردد .

7 - بدیهی است که کارگزاری امین سهم هیچگونه مسئولیتی نسبت به محتوای نظریه یا پیام نمی پذیرد و نویسنده آن مسئول محتوای آن می باشد .